Folyamat audit

A gazdasági társaságok, szervezetek üzleti tevékenységei folyamatokból épülnek fel, amelyek sokféleképpen kapcsolódhatnak egymáshoz, akár több szervezeti egységet is érintve és számos esetben adott folyamato(ka)t a szervezet kiszervezhet, (pl. mások végzik el a szervezet megbízásából). Mindezek indokolják, hogy a cég menedzsmentje jól ismerje a szervezet folyamatait, vázolja fel kapcsolódásaikat egy folyamattérkép formájában, továbbá szükség lehet arra is, hogy egy-egy folyamat megfelelőségét egy független szervezet, mint a Certop tanúsítsa.

Miért alkalmazzuk a folyamatauditot?
Valamennyi szervezet működése folyamatokból épül fel, általuk működik, így ezek tervezése, mérése és szabályozása, valamint a folyamatban résztvevő munkatársak és külsős szervezetek jogosultságainak és kompetenciáinak ismerete és fejlesztése, teljesítésének ellenőrzése elengedhetetlen.
A folyamataudit lefolytatása után a szervezet vezetése külső visszacsatolást kap arról, hogy hol vannak a vizsgált folyamat(ok)ban kritikus pontok, kockázatok és fejlesztési lehetőségek.

Milyen folyamatok auditjáról beszélhetünk?
A folyamataudit elsődlegesen a szervezet értékteremtő, azaz a gyártási és szolgáltatásnyújtási folyamataira alkalmazható.
A vállalkozások jelentős részében a lényegi belső problémák és kockázatok azonban nem központi, jól szabályozott és felügyelt folyamatokban jelentkeznek, hanem az ún. támogató folyamatokban, mint például logisztika, informatika, működési feltételek biztosítása, az emberi erőforrások kezelése, egyéb. Egy célzott folyamataudit a támogató területeken sok esetben nem várt mértékű fejlődést idéz elő, amely hatással van az értékteremtő folyamatokban is.
A fentieken túl, a vezetés saját folyamatai (szervezetei célok, kijelölése és mérése, eltérések kezelése, helyesbítő és megelőző tevékenységek, egyéb) területén is lehet helye a folyamatauditnak, mivel ezen folyamatok független külső felülvizsgálata és az iparági mintákkal történő összevetése, hasznos visszajelzéseket, fejlesztési ötleteket adhat a vezetőknek a jövőre nézve.

A folyamataudit tanúsításának előnyei.
A Certop független auditorai által végrehajtott eljárás azt igazolja, hogy az adott szervezet vizsgált folyamata(i) tervezett(ek) és szabályozott(ak), megfelel(nek) a vevői igényeknek, jogszabályi követelményeknek, szakmai előírásoknak, saját belső szabályozásainak stb..
A folyamataudit javítja a kapcsolatokat a vezetés és a belső munkatársak körében, növeli a munka hatékonyságát, eredményességét, igazolja a termék/szolgáltatás megbízhatóságát, hozzásegíti a vezetőséget az erősségek és gyengeségek feltárásához, a további változtatások, fejlesztések előirányozásához.