Projektaudit

Minden szervezet számára alapvető fontosságú feladat a változó makro és mikro környezethez történő igazodás. Ennek érdekében szükséges, hogy a szervezetek a termékeiket, a szolgáltatásaikat és a működési folyamataikat folyamatosan fejlesszék. A konkrét célok elérése érdekében végzett komplex tevékenységek projektek keretében valósíthatók meg a leghatékonyabb módon. A projektekhez erőforrások rendelhetők, határidők szabhatók meg, és rendszeresen vizsgálható a projekt által elért eredmény az eredeti célkitűzés függvényében.

Vannak vállalkozások, ahol a projekt szemlélet a szervezeti működés integráns részévé vált, kialakult a projektmenedzsment kultúra, míg találkozunk olyan szervezetekkel, ahol egyedi megoldások/megfontolások, illetve utasítások mentén végzik a projektkoordinációt. Mindkettő eredményes lehet, de egyik esetben sem mindegy, hogy milyen hatékonysággal történik a tevékenységek irányítása, és milyen kockázatokat rejthet szervezésileg, üzletileg a magvalósulás szempontjából.

Miben nyújt segítséget a projektaudit termék?
A szervezet vezetői és a projektet irányító szakemberek konkrét felmérésen alapuló visszacsatolást kapnak a Certop szakemberei által az egyes vizsgált projektek állapotáról és kockázatairól, illetve a szervezet projektkezelési rendszerének fejlettségi szintjéről. A menedzsment ezen információk alapján megalapozottan dönthet adott projektjének a felülvizsgálatáról, vagy a projektműködtetési folyamatok valamelyikének továbbfejlesztéséről.

Miből áll a projektaudit termék?
A projektaudit tematikájának kidolgozásakor figyelembe vettük a projektek minőségbiztosítására vonatkozó ISO 10006:2003 szabvány ajánlásait, valamint a nemzetközi és hazai projektmenedzsment ismereteket.
Az audit állandó eleme a szervezet projektmenedzsment rendszerének felülvizsgálata, kiválasztott projektek átvizsgálása, és mindezek dokumentált jelentése.
Opcionális elemek a projekt monitoring felügyelete, adott projekt tételes vizsgálata a projektzárást követően.

A projektaudit előnyei
A szervezet menedzsmentje és projektek vezetői független szakértő általi visszajelzést kapnak arról, hogy az általuk kialakított projekttevékenység fejleszthető-e a szervezet érdekeit figyelembe véve. Ezalatt a tervezés, hatékonyság, rugalmasság, eredményesség értendő. Az audit során kiderülnek a projektek kezelése során felmerülő és a folyamatokban rejlő kockázatok, amelyeket az auditot követően a szervezet újraértékelhet és módosíthat.

Amennyiben egy szervezet életében a változások, a beruházások, a fejlesztések bevezetése és megvalósítása projektek keretében történik, a CERTOP projektauditja, mint hiteles szakértői értékelés Okirattal igazolja az eredményességet és hatékonyságot. Ez hosszú távú lendületet adhat a rendszeres projekttevékenységhez és annak eredményes fejlesztéséhez.